A.R.I. - SEZIONE DI IVREA

DLI TRASP

 DIPLOMA LAGHI ITALIANI - ITALIAN LAKES AWARD

Italian English French German Portuguese Russian Spanish

area riservata

DIPLOMI EMESSI

 

 
AWARD ASSIGNED         DIPLOMI    OM    ITALIANI              
ANNI 20.... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  HUNTERS                            
I0JFE  X                          
I0LYO                    X        
I0MOM  X X  X  X  X  X  X  X  X  X X  X  X  X
I0NNY              X  X  X  X  X  X  X  
I0KHY  X                          
I0SBA                    X        
I0SSH  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X    
I0SSW  X    X                      
I1JQJ  X                          
I1OCQ  X                          
I1OQI      X  X  X  X  X  X            
I1SCL  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  
I2CZQ  X          X      X  X        
I2DJX    X  X  X    X                
I2HGV                      X  X    
I2YKR             X X     X      
I3LTT                    X  X  X  X  
I3THJ                  X  X  X  X    
I3VAD    X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X
I3ZSX  X                          
I4ABG     X               X X  X  X
I4JHG            X  X  X            
I4OMD             QRP QRP QRP QRP        
I5FLN  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  
I5JFG                    X        
I5WEA    X  X  X  X  X  X  X  X  X        
I6DAT      X                      
I8DKR                X            
IK0EIU    X                        
IK0YKM    X                        
IK1DFH          X  X  X  X  X  X  X  X  X  
IK1GCB                    X  X  X  X  X
IK1JNP     X X X X X X X X X X X  
IK1NDD        X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X
IK1MJG    X  X  X  X  X                
IK1PXP                X            
IK1SOW  X                          
IK1TCF  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X      
IK1UGX                            X
IK1XPK  X                          
IK1ZNN  X  X  X  X  X  X                
IK2AHU  X                          
IK2GFK    X  X  X  X                  
IK2ILH                  X          
IK2NBW  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  
IK2RPE                X            
IK2SAV                X            
IK2UJS                  X          
IK2WAD                       X    
IK2VUC  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X
IK2WZQ  X      X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X
IK2YXH    X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X
IK3DRO                      X  X  X  X
IK4IDF                      X  X  X  X
IK3ITR  X                          
IK3PQH                      X      
IK4DRY                         X  
IK4VFF  X                          
IK5MEN  X                          
IK5PWN  X  X  X                      
IK6DIP                  X          
IK6VLC                            
IK6OAK                    X  X  X  X  X
IK6OCX                    X        
IK6ZNK  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  
IK8OZP      X                      
IK8PXZ     X     X X   X X X X    
IK8YFU  X                          
IN3FXP                           X
IN3HOT  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X
IN3IJL    X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X
IN3REZ  X  X  X  X                    
IN3XUG  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  
IT9CAR                  X  X        
IT9CFP                       X    
IT9DID                         X  
IT9DTU        X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X
IT9DVZ                X  X  X  X X  X  X
IT9FCC    X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X
IT9NSL            X                
IT9RJQ              X  X  X  X  X  X  X  
IT9SKH              X  X  X          
IT9SMU              X  X  X  X  X  X  X  X
IT9SER          X                  
IT9VQC  X  X                        
IT9XZV  X  X                        
IT9YSW  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X        
IU1AUG                         X  
IU1AUV                         X  
IU2BWQ                      X      
IU4DEG                       X    
IU8EOL                         X  X
IU4IDK                            X
IV3VRN                  X          
IW0BZD      X  X  X  X  X  X            
IW0BET      X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  
IW0HLZ      X                      
IW0HIE        X                    
IW0HOE      X                      
IW0HOU      X                      
IW1APE            X  X  X  X  X  X  X X  
IW1ARE            X                
IW1ARK                           X
IW1PNJ        X  X  X          X  X  X  
IW1RLC        X    X  X  X  X  X  X  X  X  X
IW1RHX      X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X
IW2HNN      X                      
IW2NEF      X  X  X  X  X  X  X  X  X  X    
IW2OGW      X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X
IW3BQK                  X          
IW3GID                  X  X  X  X  X  X
IW3IA      X                      
IW3HKW                  X  X  X      
IW4DV                       X    
IW4EHX                  X  X  X  X  X  X
IW5BNC                  X          
IV3BCA                X  X  X  X      
IV3BXV                      X      
IV3PGQ        X                    
IV3RVN                    X        
IW6CIE                         X  
IW6NXR      X                      
IW6PLY        X        X            X
IW6PWC      X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X
IW6NOB        X  X  X  X  X  X          
IW9ABZ                  X          
IZ1DOE                    X      X  
IZ1PKI              X  X  X          
IZ1PKR                       X  X  
IZ1QLT                X  X          
IZ1UIA                       X  X  
IZ0ARL  X    X                X      
IZ0DIB    X                        
IZ0EVK  X  X  X  X                    
IZ0FVH    X          X  X            
IZ0FVM  X                          
IZ0HTW                X            
IZ0HDB        X                    
IZ0MJG            X                
IZ0PUE            X  X  X            
IZ0UIM                X            
IZOVQV                       X    
IZ1DOE                       X  X  
IZ1PHT                         X  
IZ1PKR                      X      
IZ1PKI              X              
IZ1QLT                    X        
IZ1KGY                X            
IZ1UHA                X            
IZ1JMN          X                  
IZ1JOB                      X      
IZ1WIX                  X  X  X      
IZ2BHQ                      X  X  X  X
IZ2BKT                       X  X  
IZ2CDR                      X  X  X  
IZ2DQD      X                      
IZ2EHY  X                          
IZ2FOS  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X
IZ2GLU      X                      
IZ2GMU               X X X X X  X  X
IZ2IHO              X  X  X      X    
IZ2LUU                X            
IZ2OIF                  X  X  X      X
IZ2SNY                     X      
IZ2KXC                X            
IZ2ZQQ                       X    
IZ3JJD        X                    
IZ4EFP    X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X
IZ4EKI      X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  
IZ4FUA  X                          
IZ4HXT            X                
IZ5CMG                    X        
IZ5IPA        X                    
IZ5FSO    X  X  X  X          X    x    
IZ5GST              X  X            
IZ5HNI                X  X  X  X  X  X  X
IZ5RLK                    X        
IZ5RWM                      X      
IZ5VSX                    X        
IZ6CZV      X      X      X  X    X    
IZ5VTF                            
IZ6FHZ  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X   X
IZ6FTX    X  X      X                
IZ6ITZ              X    X          
IZ6HRT      X  X                    
IZ6RWD                            
IZ6RYR                            
IZ6JUU            X  X              
IZ6BUV                  X          
IZ6ZNK                    X        
IZ7JWT        X                    
IZ7DMT      X                      
IZ7FSY      X  X  X  X  X  X  X  X        
IZ7QFP                X  X  X         
IZ8DBJ              X              
IZ8DFO                       X    X
IZ8FQX      X  X      X  X            
IZ8FQG      X                      
IZ8OFO            X          X  X    
IZ8JPV        X  X                  
IZ8LIP            X                
IZ8XJJ                      X  X  X  X

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. Ulteriori informazioni